Łabędź czarnodzioby – Cygnus columbianus (bewickii)